Juridisch Advieskantoor Davelaar

 

Diensten

De dienstverlening bestaat o.a. uit:  

 • Advies op het gebied van erfrecht;
 • Aanpakken en (helpen) afwikkelen van nalatenschappen;
 • Ondersteunen van en optreden als executeur;
 • Aanpakken onbewoonde huizen;
 • Echtscheidingen
 • Gerechtelijke vaststelling van vaderschap
 • Alimentatieverzoeken
 • Onder curatele / bewindvoering stellen
 • Ondersteunen van en optreden als wettelijk vereffenaar;
 • Uitzoeken van stambomen;
 • Opstellen en indienen van officiële verzoekschriften bij de rechter;
 • Ondersteunen bij het oplossen van onverdeelde boedels ("tereno di famia").