Juridisch Advieskantoor Davelaar

 

Publicaties


18 oktober 2014

 

Artikel Napa Klachtenprocedure ziekenhuis
Publicatie.pdf (570.26KB)
Artikel Napa Klachtenprocedure ziekenhuis
Publicatie.pdf (570.26KB) 

Vervolg artikel Napa Klachtenprocedure ziekenhuis
Publicatie 2 Napa.pdf (936.57KB)
Vervolg artikel Napa Klachtenprocedure ziekenhuis
Publicatie 2 Napa.pdf (936.57KB)***

29 juni 2015 


Gouverneur mw. Lucille George-Wout ontving recentelijk een exemplaar van de afstudeerscriptie uit handen van mr. drs. Lydia Davelaar die haar rechtenstudie dit jaar aan de Universiteit van Curaçao afrondde. Zij heeft de prestigieuze Van Eps Kunneman Van Doorne scriptieprijs 2015 gewonnen voor de beste masterscriptie getiteld: De wettelijke vereffening volgens het nieuwe erfrecht: een oplossing voor onbewoonde huizen in Curaçao?


In de scriptie wordt aangegeven dat er ruim 7.815 onbewoonde huizen in Curaçao staan. Hiervoor zijn velerlei oorzaken, zoals onverdeelde boedels, echtscheidingen, cultuur van angst, eigenaren die het huis niet meer konden onderhouden, eigenaren die naar het buitenland zijn vertrokken en eigenaren die zijn overleden, waarvan de erfgenamen onbekend zijn, niet te vinden zijn of niet mee willen werken om actie te ondernemen ten aanzien van het huis. De kern van de scriptie is het overlijden van de eigenaar van het huis met achterlating van onbekende erfgenamen en het vinden van een wettelijke oplossing om deze huizen weer terug te brengen in het economisch verkeer, zodat deze huizen weer bewoond worden. Mw. Davelaar geeft als oplossing het door de rechter benoemen van een wettelijke vereffenaar, conform de in 2012 ingevoerde nieuwe erfrecht. Inmiddels heeft mw. Davelaar op haar nieuwe kantoor aan de van Eyck van Voorthuyzenweg 18 (4610277) de theorie van haar scriptie al in de praktijk gebracht. Zij heeft al diverse leegstaande panden als wettelijke vereffenaar verkocht tot grote tevredenheid van de Overheid en de buren, die zien dat hun omgeving opgeknapt wordt. Zij werd bij haar scriptie begeleidt door mr. Klazien van Zwieten, expert op het gebied van het erfrecht en de onverdeelde boedels en door dr. P. Klik van de Universiteit van Curaçao. Professor mr. Jan de Boer was eveneens lid van de afstudeercommissie.


                                                                                              ***

26 september 2015


Nieuw erfrecht, onbewoonde huizen weer terug op de markt
Publicatie september 1.pdf (1.8MB)
Nieuw erfrecht, onbewoonde huizen weer terug op de markt
Publicatie september 1.pdf (1.8MB)
Napa Nieuw erfrecht, onbewoonde huizen weer terug op de markt
Napa Nieuw erfrecht, onbewoonde huizen weer terug op de markt 26-9-2015.pdf (1.08MB)
Napa Nieuw erfrecht, onbewoonde huizen weer terug op de markt
Napa Nieuw erfrecht, onbewoonde huizen weer terug op de markt 26-9-2015.pdf (1.08MB)

 

 

 

Nieuw erfrecht, onbewoonde huizen terug op de markt (2)
Publicatie 2.pdf (1.71MB)
Nieuw erfrecht, onbewoonde huizen terug op de markt (2)
Publicatie 2.pdf (1.71MB)

 

 

***

2 april 2016

 

Successiewet na 100 jaar aangepast
Successiewet na 100 jaar aangepast, publicatie 2 april 2016.pdf (128.99KB)
Successiewet na 100 jaar aangepast
Successiewet na 100 jaar aangepast, publicatie 2 april 2016.pdf (128.99KB)                                                                                           ***

26 april 2016

 

Mr. Klazien van Zwieten ontvangt koninklijke onderscheiding in Curaçao.

Mr. Klazien van Zwieten, oud collega, heeft op 26 april 2016 een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege haar werkzaamheden op het gebied van onverdeelde boedels en het erfrecht. Bij de lintjesregen in Curaçao zijn in totaal 5 vrouwen en 13 mannen gedecoreerd (bron: www.lintjes.nl). Mr. Klazien van Zwieten is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.26 juni 2016

Op 26 juni 2017 heeft Mr. drs. Lydia Davelaar een lezing gegeven bij Tapasolo.

 
28 maart 2017

Trai Merdia

3 december 2018

Gepensioneerden CPS-AGT